Ansættelsesret

Vurdering af opsigelse samt opsigelsesbrev

(for arbejdsgivere)

DKK 6.750 

(inklusiv moms)
 • Telefonmøde om opsigelse
 • Vurdering af opsigelse (saglighed mv.)
 • Skriftlig opsummering af vurdering, herunder risici
 • Udforme opsigelsesskrivelse

Vurdering af opsigelse samt evt. fremsættelse af krav

(for lønmodtagere)

DKK 6.750

(inklusive moms)
 • Telefonmøde om opsigelse
 • Vurdering af opsigelse (saglighed mv.)
 • Udarbejde skrivelse med fremsættelse af krav (hvis opsigelse vurderes usaglig)

Udarbejdelse af ansættelsesaftale

(for arbejdsgivere)

DKK 6.750

(inklusive moms)
 • Telefonmøde om ansættelsen
 • Gennemgang af væsentlige dokumenter af betydning for ansættelsen
 • Udarbejdelse af ansættelsesaftale samt eventuel tilretning

Gennemgang af ansættelsesaftale

(for lønmodtagere)

DKK 4.340

(inklusive moms)
 • Telefonmøde om baggrund mv.
 • Gennemgang af relevante dokumenter for ansættelsen
 • Gennemgang af ansættelsesaftalen set i forhold til forventninger, lovgivning, overenskomst mv.
 • Skriftlig opsummering af min vurdering

Udarbejdelse af direktørkontrakt

(for arbejdsgivere)

DKK 9.000

(inklusive moms)
 • Telefonmøde om baggrund mv. 
 • Gennemgang af interne instrukser, selskabsretlige dokumenter og øvrige dokumenter af betydning for kontrakten 
 • Udarbejdelse af direktørkontrakt baseret på ønsker og behov, samt eventuel tilretning

Gennemgang af direktørkontrakt

(for direktører)

DKK 6.750

(inklusive moms)
 • Telefonmøde om baggrund mv.
 • Gennemgang af dokumenter af betydning for ansættelsen og kontraktens vilkår
 • Vurdering af direktørkontrakt
 • Skriftlig opsummering af min vurdering

Udarbejdelse af fratrædelsesaftale

(for arbejdsgivere)

DKK 6.750

(inklusive moms)
 • Telefonmøde om baggrund mv. 
 • Gennemgang af relevante dokumenter for aftalen
 • Vurdering af rimeligt niveau for vilkår 
 •  Skriftlig opsummering af min vurdering
 • Udarbejdelse af fratrædelsesaftale samt eventuel tilretning

Gennemgang af fratrædelsesaftale 

(for lønmodtagere)

DKK 4.375

(inklusive moms)
 • Telefonmøde om baggrund mv.
 • Gennemgang af relevante dokumenter for aftalen
 • Vurdering af rimeligt niveau for vilkår
 • Skriftlig opsummering af min vurdering

Udarbejdelse af udstationeringsaftale

(for arbejdsgivere)

DKK 6.750

(inklusive moms)
 • Telefonmøde om baggrund mv.
 • Gennemgang af relevante dokumenter for udstationeringen
 • Udarbejdelse af udstationeringsaftale samt eventuel tilretning

Gennemgang af udstationeringsaftale

(for lønmodtagere)

DKK 4.375

(inklusive moms)
 • Telefonmøde om baggrund mv. 
 • Gennemgang af dokumenter af betydning for udstationeringen
 • Vurdering af vilkår mv. i aftalen set i forhold til forventninger, lovgiving, mv.
 • Skriftlig opsummering af vurdering

Udarbejdelse af bonusordning

(for arbejdsgivere)

DKK 12.000

(inklusive moms)
 • Telefonmøde om baggrund, herunder bagvedliggende hensyn og ønsker til incitament mv. 
 • Fastlæggelse af relevante bonuskriterier, KPI'er mv. 
 • Udarbejdelse af bonusordning samt eventuel tilretning
 • Rådgivning om implementering af bonusordningen, herunder proces, risici, mv. 

Vurdering af bonustildeling

(for lønmodtagere)

DKK 4.375

(inklusive moms)
 • Telefonmøde om baggrund
 • Gennemgang af materiale og dokumenter af betydning for tildeling
 • Vurdering af bonustildeling
 • Skriftlig opsummering af tildeling, herunder niveau mv. 
 • Hvis sagen udvikler sig, og  du ønsker, at jeg fremsætter krav over for arbejdsgiver vedrørende manglende betaling af bonus, er prisen herfor yderligere DKK 4.375

Selskabsret

Stiftelse af selskab 

DKK 3.900

(inklusiv moms)
 • Rådgivning om selskabsform
 • Udarbejdelse af stiftelsesdokument og vedtægter
 • Registrering hos Erhvervstyrelsen

Ejeraftale

DKK 6.750

(inklusive moms)
 • Telefonmøde om baggrund og ønsker
 • Gennemgang af relevante dokumenter og materiale
 • Udarbejdelse af ejeraftale samt eventuel tilretning

Forretningsorden for direktion/bestyrelse

DKK 3.375

(inklusive moms)
 • Telefonmøde om baggrund og ønsker
 • Gennemgang af relevante dokumenter og materiale
 • Udarbejdelse af forretningsorden samt eventuel tilretning

Aktionærlån

DKK 1.800

(inklusive moms)

 • Telefonmøde om baggrund samt rådgivning om regler og rammer
 • Udarbejdelse af låneaftale samt eventuel tilretning

Ægtepagt ift. selskab

DKK 2.950

(inklusive moms)
 • Telefonmøde om baggrund samt indhentelse af relevante oplysninger
 • Udarbejdelse af ægtepagt samt eventuel tilretning 
 • Tinglysning, hvis du ønsker, at jeg gør det (der skal betales en afgift til staten på DKK 1750, som i så fald betales udover salær)

Andre opgaver

Aftales individuelt 

Ægtepagt, testamente og fuldmagt

Ægtepagt

DKK 2.950

(inklusive moms)
 • Telefonmøde om baggrund og ønsker samt indhentelse af relevante oplysninger
 • Udarbejdelse af ægtepagt samt eventuel tilretning
 • Tinglysning, hvis du ønsker, at jeg gør det (der skal betales en afgift til staten på DKK 1.750, som i så fald tillægges mit salær)

Testamente

DKK 2.950
(inklusive moms)

 • Telefonmøde om baggrund og ønsker samt indhentelse af relevante oplysninger
 • Udarbejdelse af testamente samt eventuel tilretning

Fremtidsfuldmagt

DKK 1.125

(inklusive moms)
 • Telefonmøde om baggrund og ønsker samt indhentelse af relevante oplysninger
 • Udarbejdelse af fremtidsfuldmagt samt eventuel tilretning
 • Tinglysning 

Kontrakter og aftaler (erhverv)

Samarbejdsaftale

9.000 kr. 

 • Telefonmøde om baggrund og ønsker samt indhentelse af relevante oplysninger
 • Gennemgang af relevant materiale
 • Udarbejdelse af samarbejdsaftale samt eventuel tilretning 

Forretningsbetingelser

9.000 kr. 

 • Telefonmøde om baggrund og ønsker samt indhentelse af relevante oplysninger
 • Gennemgang af relevant materiale
 • Udarbejdelse af forretningsbetingelser samt eventuel tilretning

Andre opgaver

Aftales individuelt


Medlem af Advokatsamfundet