Ægtepagter


Formuefællesskabet er den økonomiske ordning, som alle gifte uden ægtepagt hører under. Den indebærer, at man deler hinandens formuer lige over, hvis man bliver skilt, eller den ene går bort.

Med en ægtepagt kan du og din ægtefælle helt eller delvist indgå i en anden formueordning end formuefællesskabet. En aftale om ægtepagt kan omfatte hele jeres formuer, men også enkelte formuer, genstande eller et selskab. Det kan være relevant at overveje et særeje både før og i løbet af ægteskabet, for eksempel i forbindelse med etablering af et selskab.

De forskellige typer er særeje er:

Fuldstændigt særeje: 
Den relevante formue, genstand eller selskab bliver ikke delt i tilfælde af skilsmisse eller død. 

Skilsmissesæreje: 
Begge ægtefæller beholder deres formue ved skilsmisse, men ved den ene ægtefælles død, bliver afdødes skilsmissesæreje til delingsformue og indgår i fællesboet.

Kombinationssæreje: 
Det er, som navnet antyder, en kombination af fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Hvis ægteskabet varer ved til den ene ægtefælles død, vil formuen, ejendelen eller selskabet indgå i bodelingen og blive delt med længstlevende. Derimod vil ægtefællerne hver og især gå fra hinanden med fuldstændigt særeje, hvis de bliver skilt. Med andre ord vil der ikke ske bodeling.

Brøkdelssæreje: 
Det indbærer, at en brøkdel af en ægtefælles formue gøres til særeje, mens resten vil være delingsformue.

Få hjælp i dag...

Der er flere forhold, der skal overvejes, inden der laves en ægtepagt. Udover typen er særeje, jf. ovenfor, er det for eksempel vigtigt at være opmærksom på, at et fravalg af formuefællesskabet indebærer,  at en ægtefælle ikke kan sidde i uskiftet bo, hvis den anden ægtefælle afgår ved døden. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at en ægtepagt skal tinglyses for at få retsvirkning.

Ritter Advokatfirma rådgiver om alle typer særeje, og sammen finder vi den bedste løsning til jer.  
Afdækning af behov og løsning, udarbejdelse af ægtepagt og hjælp med tinglysningensprocessen, sker til en fast lav pris, som du kan se her

I tillæg til mit salær skal der betales en afgift til staten for at få tinglyst ægtepagten. Medlem af Advokatsamfundet