Værgemål og fremtidsfuldmagt


Selvom det måske kan forekomme irrelevant her og nu, er det helt essentielt at forholde sig til følgende spørgsmål: 

Hvad skal der ske, hvis jeg ikke længere er i stand til at tage vare på mig selv og min formue? 

 Udgangspunktet er, at der efter værgemålsloven iværksættes et værgemål, når du ikke længere er i stand til at  handle fornuftsmæssigt. Det er det offentlige, der udpeger en værge, og det er værgen og Familieretshuset, der træffer beslutning om dine forhold. 

Men du har med en fremtidsfuldmagt mulighed for at selv at bestemme, hvem der i fremtiden skal sættes i stand til at varetage din økonomi og andre forhold, hvis du - fx på grund af ulykke eller sygdom -  ikke selv er stand til dette længere. I fuldmagten angives også omfanget af fuldmagten og de områder, der skal kunne varetages på dine vegne, hvis det bliver relevant.

Fremtidsfuldmagten er altså en mulighed for at overlade en række beslutniger med essentiel betydning for din livsførelse til en person, som du kender godt og stoler på. Det kunne fx være en ægtefælle, din søn eller datter eller en  nær ven. Mange foretrækker med god grund denne løsning frem for at lade det offentlige udpege en værge. 

Få hjælp i dag...

Jeg rådgiver om alle aspekter vedrørende fremtidsfuldmagter. Ved at drøfte dine ønsker og behov, finder ved ud af, hvad der er mest hensigtsmæssigt at anføre i fremtidsfuldmagten. 

Indledende drøftelse om ønsker og behov, selve udarbejdelse af fremtidsfuldmagten samt registrering af fuldmagten i fremtidsfuldmagtsregisteret foretages til en fast pris, som du kan se her.

Det eneste jeg ikke kan hjælpe med er at møde op hos notaren for dig. Det bliver du nemlig selv nødt til, og det skal ske inden for 6 måneder efter underskrivelse af fremtidsfuldmagten. Du kan booke tid til en notar her. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at du skal betale en retsafgift på 300 kr.

Medlem af Advokatsamfundet