Aftaler og kontrakter


Jeg bistår mine klienter med indgåelse, udarbejdelse, optimering og fortolkning af diverse aftaler, forretningsbetingelser og kontrakter - hvad enten det er ved forhandlingsbordet, ved selve udformningen eller den efterfølgende forståelse/fortolkning af en indgået aftale. 

Det er vigtigt, at aftaler, forretnignsbetingelser og kontrakter udformes med stor omhu og med behørig tanke på de mulige scenarier, der efterfølgende kan udspille sig.

Et grundigt forhandlings- og/eller udformningsforløb minimerer risikoen for tvister og økonomisk tab.

Jeg rådgiver blandt andet om: 

Køb- og salgsaftaler (erhverv og forbruger)
Almindelige forretningsbetingelser 
Samarbejdsaftaler

Ejeraftaler
Ansættelsesaftaler
Partneraftaler
Virksomhedsoverdragelsesaftaler
Hensigtserklæringer
Licensaftaler
Fortrolighedsaftaler
Mv.

Medlem af Advokatsamfundet