Persondata - GDPR

Privat

Du ved det godt. Dine data anvendes i alle mulige sammenhænge. Af virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder. 

Det er naturligt og ofte en forudsætning for at kunne få leveret de produkter og serviceydelser, du efterspørger. 

Det centrale er dog i alle sammenhænge, at du har indsigt i og kontrol over, hvordan dine data behandles, og at behandlingen i alle henseender er lovlig/i overenstemmelse med reglerne.  

Hvis du mistænker, at dine persondata misbruges, eller blot ønsker indsigt i og overblik over, hvordan dine persondata behandles, står du med en række rettigheder. Hvad enten det er som borger, medlem, kunde, lønmodtager eller lignende. 

Du kan for eksempel: 
 • Anmode om indsigt
 • Anmode om berigtigelse 
 • Anmode om sletning
 • Klage til Datatilsynet
Den rette tilgang afhænger selvfølgelig af situationen.

Under alle omstændigheder kan det være en god ide at vende din situation med en rådgiver, der har kendskab og erfaring med reglerne på området.    

Erhverv

Få styr på håndtering af persondata i din virksomhed. 

Persondataretten er et område, der er i hastig udvikling. Kravene til den måde, persondata håndteres på, er intensiveret og underlagt stadig større bevågenhed og tilsyn. Det stiller særlige krav til alle virksomheder - uanset størrelse - der behandler persondata. Korrekt håndtering af persondata skal løbende tænkes ind i virksomhedens forretningsmodel og løbende drift. 

Bødenivauet for brud på reglerne er højt, ligesom de imagemæssige konsekvenser kan være store. Det er med andre ord vigtigt at have styr på reglerne.

Reglerne stammer fra EU-retten - herunder primært fra Persondataforordningen - men er suppleret af nationale særregler. Regelsættet er kompliceret og forudsætter kendskab og erfaring. 

Jeg kan blandt andet hjælpe med:
 • Udformning af persondatapoltik
 • Vurdering af lovligheden af en given behandling, herunder formål, hjemmel, oplysningpligt mv. 
 • Håndtering af registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt og sletning
 • Tekniske og organisatoriske sikkerhedskrav
 • Overførsel af data til koncernforbundne selskaber
 • Overførsel af data til andre lande
 • Anmeldelses- og klagesager hos tilsynsmyndighederne

Medlem af advokatsamfundet