Retssager og tvister


Jeg bistår mine klienter i håndteringen af tvister, herunder voldgifts- og retssager, inden for mine specialer. 

Jeg har betydelig erfaring som forhandler, og jeg har håndteret et stort antal sager ved de danske domstole samt faglig og privat voldgift.

Jeg bistår blandt andet mine klienter med: 

Forhandling af aftaler og forligsmæssige løsninger

Mediation og alternativ konfliktløsning

Sager ved de almindelige domstole

Private voldgiftssager

Faglige voldgiftssager

Sager ved Arbejdsretten

Sager ved offentlige organer, herunder nævn, råd, styrelser, mv.


Medlem af Advokatsamfundet