Ansættelsesret


Det ansættelsesretlige felt er præget af en stigende grad af kompleksitet  gennem det seneste årti.

Den retlige ramme, der i sidste ende regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager, bestemmes ofte af en ganske omfattende ansættelsesretlig lovgivning, branchespecifik lovgiving, kollektive overenskomster samt den individuelle ansættelsesaftale. Hertil kommer en stadig større fokus på GDPR i forbindelse med håndtering af medarbejderdata. 
 
Et grundlæggende kendskab til samspillet mellem regelsættene samt et detaljeret kendskab til hvert enkelt regelsæt, er en forudsætning for at kunne levere god, værdiskabende rådgivning.

De fleste vil enten som lønmodtager, direktør eller virksomhedsejer stå i en situation, hvor der er behov for hjælp. Jeg har den nødvendige viden og erfaring. 

Jeg rådgiver om alle aspekter og problemstillinger inden for ansættelsesretten, herunder:

Ansættelsesaftaler
Direktørforhold
Sager om usaglig afskedigelse
Ændringer i ansættelsesforholdet
Forskelsbehandling 
GDPR i ansættelsesforholdet
Overenskomstforhold
Incitamentsordninger 
Konkurrencebegrænsende klausuler
Arbejdsmiljø
Udenlandske arbejdskraft
Virksomhedsoverdragelse
Outsourcing
Ind- og udstationering
mv. 

Jeg har faste priser i forhold til en række af de mest almindelige arbejdsopgaver. Du kan se dem her

I andre tilfælde taler vi din sag/opgaven igennem - uden afregning - så jeg kan give et kvalificeret prisestimat. 

Medlem af Advokatsamfundet