Selskabsret


Jeg yder rådgivning om aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber, interessentskaber, enkeltmandsfirmaer, mv. 

Hvad enten du er i opstartsfasen eller er ejer af en veletableret virksomhed, vil der til tider opstå behov for sparring og rådgivning relateret til diverse ejer- og selskabsmæssige forhold. Det er naturligt. 

Jeg kan blandt andet hjælpe med: 

Valg af rette selskabsform
Stiftelse af selskab 
Aktionærlån 
EjeraftalerKapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse
Udbytteudlodning
Valg af ledelsesstruktur 
Direktørkontrakt(er)
Incitamentsordninger, herunder aktieoptioner og warrants mv.
Valg af medarbejderrepræsentanter 
Omstrukturering
Outsourcing
Overgang til anden selskabsform
Salg af virksomhed
Generationsskifte
Ophør af virksomhed

Jeg har faste priser i forhold til en række af de mest almindelige arbejdsopgaver. Du kan se dem her.

I andre tilfælde taler vi din sag/opgaven igennem - uden afregning - så jeg kan give et kvalificeret prisestimat.

Medlem af Advokatsamfundet